ME / chronische vermoeidheid, wat is dat?
Is het chronische moeheidssyndroom nu een ziekte of niet. De “Millennial disease" of "yuppie-griep”, die vooral in de Verenigde Staten veel aandacht krijgt, treft voornamelijk werkende vrouwen met een behoorlijk opleidingsniveau, tussen de 20 en 50 jaar. Waarom, weet niemand. Er zijn veel namen voor deze kwaal, zoals CMS (chronische mononucleosis, Iceland disease, Epstein Barr-virussyndroom en postviraal syndroom.

Wat zijn de klachten ?
Het klachtenpatroon is inmiddels duidelijker geworden. Het is een zeer ernstige vermoeidheid die niet door omstandigheden verklaard kan worden en die langer dan zes maanden duurt. Er mag geen sprake zijn van andere aanwijsbare ziekten, maar er zijn wel algemene verschijnselen die op een infectie duiden, zoals temperatuursverhoging, keelpijn, klierzwellingen, spierpijnen en hoofdpijn. Soms hebben mensen met een candida-infectie dezelfde klachten.
Er zijn natuurlijk ook andere oorzaken voor een langdurige moeheid. Bloedarmoede bijvoorbeeld. Bij vrouwen kan, als gevolg van de menstruatie, betrekkelijk ongemerkt een bloedarmoede ontstaan.
Een andere, veel voorkomende oorzaak voor vermoeidheid is een lage bloeddruk of sterke schommelingen in de bloeddruk. Mensen die gevoelig zijn voor weersveranderingen reageren som met hele sterke bloeddruk-schommelingen, die uiterst vermoeiend kunnen zijn.
De vermoeidheid kan echter ook en aanwijzing zijn voor een al dan niet verborgen depressie.

De behandeling.
De behandeling is als volgt. Rust is aanbevolen, begrip en liever geen zwaar geschut met medicamenten die veel bijwerkingen kunnen veroorzaken. Als de lichaamsfuncties in de war zijn, zoals een ontregelde suikerhuishouding, schimmelinfecties, en maag-darmstoornissen, dan moeten die met zorg worden hersteld. Een dieet met veel vitaminerijk voedsel kan daarbij helpen.
Veel artsen hebben nog weinig begrip voor deze aandoening, voornamelijk omdat zij er geen raad mee weten. Soms doen zij dan alsof het niet bestaat en alsof het aanstellerij is. Dat is het beslist niet.

f t g
Copyright © 2019 www.pbg.nl - xsDesign by Hostgator