Candida Syndroom, wat is dat?
Candida albicans is, onder normale omstandigheden, een gist. Iedereen draagt dit gist in kleine hoeveelheden bij zich. Gisten groeien het best in een warme, vochtige omgeving en leven van suikers of aminozuren. Daarnaast is de zuurgraad een belangrijke factor voor de groei. Gisten  worden aangetroffen in de huidplooien, de ingewanden, met name in de slokdarm, dunne darm en in de vagina. De gist candida albicans leeft op de huid, in de mond en met name in de darmen als onderdeel van de darmflora. Zoals eerder beschreven maakt candida albicans in kleine hoeveelheden deel uit van de darmflora. Candida wordt daar door verschillende afweermechanismen onder controle (in balans) gehouden. Deze gist kan zo niet uitgroeien en niet de bloedbaan bereiken.

Factoren die het afweersysteem verzwakken zijn:
Ontaarding van het darmwandslijmvlies, bijv. zweertjes. De darmwand is meer doorlaatbaar voor grotere deeltjes, die kunnen in de bloedbaan komen. Dit gaat vaak samen met het ontstaan van allergieën

Langdurig gebruik van met name breedspectrum antibiotica en immunosuppressieve middelen. De natuurlijke darmflora (weerstand) is weg,

Psychische stress. De productie vermindert. De vertering en opname van voedingsstoffen is verminderd.

Eenzijdig voedingspatroon. Bijvoorbeeld te weinig inname van essentiële voedingsstoffen en/of teveel opneembare suikers, waarmee candida albicans zich voedt.

Giftige stoffen als zware metalen, bestrijdingsmiddelen in het voedsel.
Door bovenstaande factoren kan Candida albicans sterk uitgroeien en kan systemische candidiasis (s.c.) ontstaan. Systemische candidiasis betekent letterlijk: een schimmelziekte van (de huid en) slijmvliezen door infectie met candida albicanos.
De uitgroei van candida albicas wordt bevorderd door bijvoorbeeld behandeling met antibiotica en corticosteroïden. De darmflora wordt door deze medicijnen uitgedund, waaronder de “natuurlijke vijanden” van candida albicans. Als gevolg van de ontstane dysbalans kan candida zich nu vermeerderen en zelfs gaan overheersen. Door deze “wildgroei” kan candida een andere vorm aannemen, de gist wordt een soort schimmel. We spreken dan van candidiasis.

Candida, de verschijnselen
Veel voorkomende klachten zijn:

-     moe, vaak extreem moe en uitgeput, verwardheid, koude handen en voeten, brandende ogen

-     depressief, angsten, slechte concentratie vaak door hypoglykemie

-     spijsverteringsklachten: gasvorming, buikpijn, constipatie of diarree

-     menstruatieklachten

-     Overgewicht

-     allergieën door overactief afweersysteem

-     hypoglykemie (te laag bloedsuikergehalte). Mensen met hypoglykemie hebben vaak wisselende bloedsuikerspiegels (een snelle stijging die wordt gevolgd door sterke daling)

-     terugkerende infecties door een verzwakt afweersysteem
De ernst van de klachten houdt verband met de ernst van uitgroei van candida in de weefsels.

Candida, de behandeling
Het doel van de behandeling is:

-     de groei van candida albicans in de darm tegen tegaan

-     het aantal sterk reduceren

-     candida in de weefsels (permanent) doden en zijn terrein beperken tot het maagdarmkanaal

Dit doel wordt mogelijk bereikt door:

-     het versterken van het afweersysteem

-     herstellen van de darmflora

-     vermijden van de voedingsstoffen waarmee candida albicans zich voedt – stabiliseren van de bloedsuikerspiegel      (elke patiënt heeft namelijk in meer of mindere mate hypoglykemie)

Samenvattend: de beste bescherming tegen uitgroei van candida albicans is een normaal functionerend afweersysteem en een intact darmslijmvlies en darmflora.

Wat kunnen wij aan de klachten doen?
Het dieet bij systemische candidiasis is een belangrijk onderdeel van de totale behandeling. De dieetmaatregelen hebben tot doel:

-     versterken van het afweersysteem

-     herstellen van de darmflora

-     stabiliseren van de bloedsuikerspiegel

-     vermijden van de voedingsstoffen waarmee candida albicans zich voedt
Van belang is dat de dieetadviezen uit uw persoonlijke medische situatie worden samengesteld. Dit gebeurt via het intake-gesprek. Tijdens dit gesprek wordt uw gezondheidstoestand volledig in kaart gebracht. Er worden allerlei vragen gesteld over uw gezondheid aan de hand van het intake-formulier.
Wat zijn uw klachten, welke kinderziekten heeft u gehad, komen bepaalde ziekten voor in uw familie, slikt u medicijnen, bent u vaak moe en wat zijn uw gezinsomstandigheden, zijn vragen die gesteld kunnen worden.
Soms krijgt u het intake-formulier vooraf thuis gestuurd. U kunt het dan op uw gemak invullen en meenemen bij het eerste gesprek.
Nadat u uw ziektegeschiedenis (ook wel anamnese genoemd) heeft verteld, volgt een lichamelijk onderzoek. Het is belangrijk dat er een zo volledig mogelijk beeld van u komt. Veel aandacht wordt dan ook besteed aan dit onderzoek. Hierbij wordt gelet op uw ademhalingstechniek, uw houding, uw bloeddruk en de pijnpunten. Bijna altijd wordt wat bloed bij u afgenomen. Dit gerichte bloedonderzoek naar voedselintoleranties, schimmeltoxinen en andere afwijkingen, vormt samen met uw verhaal de basis van de biologische behandeling. Verder is een urine-onderzoek standaardprocedure.

De biologische behandeling, zeer individueel.
Dieetherapie
In de biologische geneeskunde wordt veel aandacht besteed aan de voeding. Een goede voeding is de basis van een goede gezondheid. De darm moet gezond worden gehouden met een goede darmflora.
In het hoofdstukje over een verstoorde darmfunctie heeft u kunnen lezen door welke oorzaken deze functie kan worden aangetast.

f t g
Copyright © 2019 www.pbg.nl - xsDesign by Hostgator